Tench Coxe Signature

 

Tench Coxe – Continental Congressman – Pennsylvania

 

Source(s): http://en.wikipedia.org/wiki/Tench_Coxe