Thomas Stone Signature

 

Thomas Stone – Continental Congressman – Maryland

 

Source(s): http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Stone